Caixa d' Eines i Feines

Gràcies. Prenem nota de les teves dades. Ja pots fer ús tant de la Caixa d’Eines com de la Caixa de Feines. Quan facis el primer ús, porta un document d’identitat i quelcom que reflecteixi l’adreça que ens has facilitat.

Gracias. Tomamos nota de tus datos. Ya puedes hacer uso tanto de la Caixa d’Eines como de la de Feines. Cuando hagas el primer uso, trae un documento de identidad y algo que refleje tu dirección.