Caixa d' Eines i Feines

Neix la Caixa de Reciclatge, un nou canal d’aprofitament i reutilització de recursos materials

Avui llancem la #CaixadeReciclatge, un canal més d'aprofitament i reutilització de recursos materials. Un grup telegram per oferir o buscar objectes mitjançant el regal o l'intercanvi (NO compravenda) Podeu sumar-vos al grup i llegir les instrucions aquí.

Podeu sumar-vos al grup aquí: http://t.me/caixadereciclatge​

La Caixa de Reciclatge és un projecte d’aprofitament i reutilització de la CdEF, mitjançant el regal i l’intercanvi d’allò que ja no voleu i que tampoc funcionaria com a objecte de préstec. Funciona mitjançant aquest grup de telegram, l’enllaç per convidar-hi d’altra gent és: http://t.me/caixadereciclatge

Per tal que el grup funcioni correctament, si us plau seguiu les instruccions:
– aquí només es tracta el regal i l’intercanvi, NO LA COMPRAVENDA
– tampoc és un xat, un lloc de debat o de conversa
– para participar:
* pon un mensaje que diga REGALO o INTERCAMBIO o BUSCO
* una foto y una descripción: objeto, medidas, estado
* lugar y plazo de recogida
– quien tenga interés en el objeto no responde por el grupo, sino por mensaje privado
– si llegan a un acuerdo, borran la foto y el mensaje del grupo el mensaje y la foto, de manera que el resto sepa que ya no está disponible
– per participar-hi:
* feu un missatge amb REGALO o INTERCANVIO o CERCO
* una foto i descripció: objecte, mides, estat
* lloc i termini de recollida
– qui hi té interès no respon pel grup, sinó per missatge privat
– si arriben a un acord, esborren del grup la foto i el missatge, de manera que la resta sàpiga que ja no està disponible.

La Caixa de Reciclatge es un proyecto de aprovechamiento y reutilización de la CdEF, mediante el regalo e intercambio de aquello que ya no queréis, y que tampoco funcionaría como objeto de préstamo. Funciona con este grupo de telegram, el enlace para invitar a otras personas es: http://t.me/caixadereciclatge

Para que el grupo funcione correctamente, por favor seguid las instrucciones:
– aquí sólo se trata de regalo e intercambio, NO DE COMPRAVENTA
– tampoco es un chat, un lugar de debate o de conversación
– para participar:
* pon un mensaje que diga REGALO o INTERCAMBIO o BUSCO
* una foto y una descripción: objeto, medidas, estado
* lugar y plazo de recogida
– quien tenga interés en el objeto no responde por el grupo, sino por mensaje privado
– si llegan a un acuerdo, borran la foto y el mensaje del grupo, de manera que el resto sepa que ya no está disponible.