Caixa d' Eines i Feines

Grans notícies: Caixa d’Eines passa a ser un espai més de gestió comunitària al Casc Antic!

#SomServeiPúblic #GestióComunitàriaCreix: CdEF esdevé un nou espai de gestió comunitària del Casc antic

Ens alegra comunicar-vos que Caixa d’Eines i Feines, la nostra biblioteca d’objectes i serveis al Casc Antic, passa a ser part del projecte de Gestió Comunitària del barri. Ho va fer el passat 1 de gener de 2024, amb la signatura del nou conveni de gestió del Casal de Barri Pou de la Figuera. Una gestió comunitària que justament acaba de complir 10 anys, i es projecte cap al futur a 2 anys més, prorrogable fins a un total de 4.
 
Així, després de 3 anys de vida com a projecte associatiu autònom, Caixa d’Eines i Feines, projecte de mancomunació de recursos materials i de serveis professionals de proximitat, esdevé formalment allò que sempre s’ha considerat: un servei públic per a la gent i per al barri.
 
Això significa que la gestió comunitària segueix creixent al Casc Antic: va començar el 2013 amb el Casal de Barri, aviat s’hi va incorporar l’acompanyament de l’Hortet del Forat, uns anys més tard la gestió de l’espai de restauració que pren la forma del Mescladís del Pou sota l’execució de Mescladís, la dinamització i mediació comunitària de la plaça durant els 2 anys del Pla d’Acció del Pou de la Figuera… i ara amb la biblioteca d’objectes del barri, única també al districte. De fet, i fins on sabem és la primera biblioteca d’objectes pública de la ciutat; que sigui la primera de moltes!
 
Quins canvis implicarà tot plegat? Molt pocs quant a quotidianitat del projecte, i molt quants al seu futur. Després d’anys de treball de formigueta obrint camí i lluitant any a any, sumant fins a 300 sòcies, creixent fins a una mitjana de 50 préstec al mes, lluitant subvenció rere subvenció, el projecte ha convençut tècniques i polítiques del Districte fins al punt d’incorporar-lo al conveni de gestió comunitària. Això dóna més consistència i estabilitat al projecte, li permet sortir de la dinàmica de subvencions anuals i centrar-se més en ell mateix. A més, en els dos propers anys el Districte posarà a disposició un local municipal a la mateixa plaça, per portar-hi a terme el projecte.
Mentrestant, el dia a dia no canvia: mateix local (de moment), mateix personal, horaris, dinàmiques, tallers, trobades de sòcies… amb l’excepció que, com a servei públic, eliminem la figura de les quotes d’associació (voluntàries i lliures fins ara) i només mantindrem les quotes de préstec. Es tracta d’acabar de recórrer el camí d’un projecte comunitari amb vocació de servei públic a un projecte públicocomunitari.
 
Tot plegat és una gran alegria, tant per a l’associació CERCA com per al grup motor de la gestió comunitària del CBPF. Des de l’associació volem donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible el naixement de CdEF, el seu creixement i, ara, la seva consolidació: les diferents persones que amb converses, temps, idees i interaccions han alimentat el projecte des d’abans que nasqués fins al dia d’avui, les que han posat el seu temps a disposició per facilitar els tallers d’autoreparació de bicicletes, aparells elèctrics, ordinadors i roba, les que han col·laborat en les formacions en mecànica de bicis, els centenars de sòcies i socis que són l’encarnació de CdEF, el seguit de projectes de mancomunació i aprofitament que treballen pels nostres mateixos objectius a Barcelona i arreu, les tècniques del Districte de Ciutat Vella que ja fa molt de temps van entendre el projecte i que hi han ajudat en diferents moments, les subvencions Impulsem el que fas de l’Ajuntament que han fet viable el projecte tot aquest temps…
 
Ens seguim veient, com fins ara, al nostre local -provisional ja- del C/ Jaume Giralt 11 en els horaris habituals, als tallers d’autoreparació, a la plaça en qualsevol moment. Res no canvia i alhora tantes coses canvien a millor. Seguirem, per descomptat, lluitant per la reducció de residus i de consum mitjançant l’aprofitament i la mancomunació de recursos materials amb mirada comunitària i de barri.
 
Mentrestant, us convidem a la presentació i celebració de tot plegat, que tindrà lloc la tarda del divendres 26/1 al Casal de Barri Pou de la Figuera: trobada de sòcies, presentació i picapica!
 
Gràcies per tot!

 
Nos alegra comunicaros que Caixa d’Eines i Feines, nuestra biblioteca de objetos y serveis del Casc Antic, pasa a ser parte del proyecto de Gestió Comunitària del barrio. Lo hizo el pasado 1 de enero de 2024, con la firma del nuevo convenio de gestión del Casal de Barri Pou de la Figuera. Una gestión comunitaria que justamente acaba de cumplir 10 años, y que se proyecta hacia el futuro a 2 años más, prorrogables hasta un total de 4.
 
Así, después de 3 años de vida como proyecto asociativo autónomo, Caixa d’Eines i Feines, proyecto de mancomunación de recursos materiales y mancomunación de recursos materiales y de servicios profesionales de proximidad, se convierte formalmente en lo que siempre se ha considerado: un servicio público para la gente y para el barrio.
 
Esto significa que la gestión comunitaria sigue creciendo en el Casc Antic: comenzó en 2013 con el Casal de Barri, pronto se incorporó el acompañamiento de l’Hortet del Forat, unos años más tarde la gestión del espacio de restauración que toma la forma del Mescladís del Pou bajo la ejecución de Mescladís, la dinamización y mediación comunitaria de la plaza durante los dos años del Pla d’Acció del Pou de la Figuera… y ahora con la biblioteca de objetos del barrio, única también del distrito. De hecho, y hasta donde sabemos, se trata de la primera biblioteca de objetos pública de la ciudad; ¡esperamos que sea la primera de muchas!
 
¿Qué cambios implicará todo ello? Muy pocos en cuanto a la cotidianidad del proyecto, y muchos en cuanto a su futuro. Después de años de trabajo de hormiguita abriendo camino y luchando año año, sumando hasta 300 socias, creciendo hasta una media de más de 50 préstamos al mes, luchando subvención tras subvención, el proyecto ha convencido a técnicas y políticos del Distrito hasta el punto de incorporarlo al convenio de gestión comunitaria. Ello da más consistencia y estabilidad al proyecto, le permite salir de la dinámica de subvenciones anuales y centrarse más en sí mismo. Además, en los próximos dos años el Distrito pondrá a disposición un local municipal en la misma plaza, para desarrollar el proyecto en él.
 
Mientras tanto, el día a día no cambia: mismo local (de momento), mismo personal, horarios, dinámicas, talleres, encuentros de socixs… con la excepción de que, como servicio público, eliminamos la figura de las cuotas de asociación (voluntarias hasta ahora) y sólo mantendremos las de préstamo. Se trata de acabar de recorrer el camino de un proyecto comunitario con vocación de servicio público a un proyecto público-comunitario.
 
Todo ello es una gran alegría, tanto para la asociación CERCA como para el grupo motor de la gestió comunitària del CBPF. Desde la asociación queremos dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible el nacimiento de CdEF, su crecimiento y, ahora, su consolidación: las diferentes personas que mediante conversaciones, tiempo, ideas e interacciones han alimentado el proyecto des de antes de que nacieses hasta el día de hoy, las que han puesto su tiempo a disposición para facilitar los talleres de autorreparación de bicicletas, aparatos eléctricos, ropa y ordenadores, las que han colaborado en las formaciones en mecánica de bicis, los centenares de socias y socios que son la encarnación de CdEF, todos los proyectos de mancomunación y aprovechamiento que trabajan por nuestros mismos objetivos en Barcelona y en todos lados, las técnicas del Distrito de Ciutat Vella que ya hace tiempo entendieron el proyecto y que han ayudado en diferentes momentos, las subvenciones Impulsem el que fas del Ajuntament que han hecho viable el proyecto estos años…
 
Seguimos viéndonos, como hasta ahora, en nuestro local -provisional ya- del C/ Jaume Giratl 11 en los horarios habituales, en los talleres de autorreparación, en la plaza en cualquier momento. Nada cambia y a la vez tantas cosas cambian a mejor. Seguiremos, por supuesto, luchando por la reducción de residuos y de consumo mediante el aprovechamiento y la mancomunación de recursos materiales con mirada comunitaria y de barri.
 
Mientras tanto, os invitamos a la presentació y celebración de todo ello, que tendrá lugar el viernes 26/1 a partir de las 18h en el Casal de Barri Pou de la Figuera: ¡encuentro de socixs, presentación y picoteo!
 
Gracias por todo!